Prijava

Pojedinačna
3990 din
(do 21.03.)
1 učesnik iz kompanije
U cenu kotizacije uključeno je učešce u radu Skupa, zbornik prezentacija  i ostali materijali.
Sertifikacija web prodavnice i po završetku procesa dodela nacionalne oznake poverenja eTrustmark na period od godinu dana.
Promo
KOMPANIJSKA
za web trgovce
9990 din
do 3 učesnika iz kompanije
U cenu kotizacije uključeno je učešce u radu Skupa, zbornik prezentacija  i ostali materijali.
+ Sertifikacija web prodavnice i po završetku procesa dodela nacionalne oznake poverenja eTrustmark na period od godinu dana.