Formular za prijavu

  PRIJAVA UČEŠĆA
  Ime preduzeća
  Adresa,mesto i PTT broj
  Telefon
  Email
  IMENA UČESNIKA
  1.Ime i prezime
  Funkcija u preduz.
  E-mail
  2.Ime i prezime
  Funkcija u preduz.
  E-mail
  3.Ime i prezime
  Funkcija u preduz.
  E-mail
  4.Ime i prezime
  Funkcija u preduz.
  E-mail
  Kotizaciju (broj učesnika x iznos kotizacije) uplatićemo na žiro račun organizatora po prijemu profakture
  JAVNI KONTAKT
  dane Da, prihvatam da se informacija o našem učešću objavi na sajtu kako bi ostali zainteresovani posetioci mogli planirati-zakazati sastanak sa nama u toku trajanja Konferencije
  OSOBA ZA KONTAKT
  Osoba za kontakt
  Napomena