Palić 26-27.Aprila >>> Prijava za učešće je u toku do popunjenosti kapaciteta    Prijavite se !

Na konferenciju E-trgovina 2018 možete doći kao

Autori-predavači

E-trgovina 2018 Vam pruža mogućnost da kao autor na Konferenciji, izložite svoj rad iz neke od navedenih tematskih oblasti.

VAŽNI DATUMI:

 • Rok za prijavu radova: 10.03.2018 god.
 • Obaveštenje o prihvatanju abstrakta, do 19.03.2018 god.
 • Rok za dostavljanje radova: 07.04.2018 god.


Svi autori koji prezentuju rad na Konferenciji dobijaju Sertifikat izdat od strane programskog odbora E-trgovina 2018 


UPUTSTVO ZA PRIJAVU:

 1. Preuzmite i popunite fajl abstrakt.doc
  Fajl ne sme da sadrži vaše lične podatke ( ime adresu naziv organizacije i sl.) tako da članovi programskog odbora u trenutku ocenjivanja abstrakta nemaju informacije o autoru.
 2. Popunite Formular za prijavu radova i u polju “Abstrakt” odaberite ovaj fajl sa vašeg diska.
  - Pritisnite ‘Pošalji prijavu’ i nakon dobijene informacije o uspešnom slanju,
    prepišite sa ekrana BROJ PRIJAVE.
  - potvrdu o prijemu prijave dobićete i na email adresu koju ste naveli u prijavi.


Napomene:

Abstrakt mora da sadrži dovoljno detalja koji će omogućiti programskom odboru da proceni i donese odluku o prihvatanju abstrakta. Autori čiji su abstrakti prihvaćeni imaju obavezu da do naznačenog roka dostave kompletan rad. Programski odbor samostalno i nezavisno od bilo koje interesne strane, nakon dostavljanja kompletnog rada donosi odluku o prihvatanju ili odbijanju rada, u skladu sa postavljenim kriterijumima od strane programskog odbora konferencije, a u cilju očuvanja profesionalnog integriteta i kvaliteta konferencije. Programski odbor neće uzeti u obzir radove za koje se oceni da sadrže elemente komercijalne prezentacije. Pod prihvaćenim radom za konferenciju se podrazumeva kompletan materijal dostavljen u elektronskoj ili pismenoj formi. Slanjem prijave rada autor prihvata da ako se rad od strane programskog odbora uvrsti u program konferencije, rad može da bude objavljen: na konferenciji, u zborniku radova, u sklopu servisa sajta www.etrgovina.rs; u sklopu marketinskih aktivnosti konferencije. Prezenter radova na konferenciji ima obavezu da rad prezentira na opremi organizatora.
 

Pokrovitelji

Do konferencije je ostalo još

Prijavite se na vreme !

O nama

Najveća konferencija o e-trgovini i e-poslovanju u Srbiji namenjena privredi.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

   

Sledeći događaji

- E-trgovina 2018 - Datum: 26-27.04.2018
- E-trgovina 2019 - Datum: 16-18.04.2019