E-TRGOVINA 2017 - 17. Konferencija o el.poslovanju i el.trgovini - Palić 26-28.Aprila >>> Prijava za učešće je u toku do popunjenosti kapaciteta    Prijavite se !

Na konferenciju E-trgovina 2017 možete doći kao

CReT Ecommerce Meetup 05.04. Startit Centar Beograd


Prvi e-commerce meetup u organizaciji Centra za razvoj e-trgovine održaće se naredne nedelje u beogradskom Startit Centru. ( 05.04. u 18h )

U prvom delu druženja predstavićemo priručnik namenjen e-trgovcima.
Vodič za E-trgovce - Obaveze trgovaca na Internetu i pozitivna poslovna praksa. Ova publikacija izrađena je u okviru projekta Razvoj elektronskog poslovanja koji je finansirala Evropska unija, za Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija kao korisnika projekta.


Elektronska trgovina zbog prirode virtuelnog okruženja u kome se odvija nosi sa sobom određene specifičnost i regulisana je nizom zakona: Zakon o trgovini, Zakon o elektronskoj trgovini i Zakon o zaštiti potrošača.S obzirom na specifičnost interneta kao sredstva za komunikaciku, zakon je predvideo niz rešenja koja će potrošačima pružiti adekvatan nivo zaštite njihovih prava, i time dovesti do povećanja osećanja sigurnosti i njihove spremnosti za trgovinu na daljinu.
Cilj ovog priručnika je da vlasnicima e-prodavnica obezbedi osnovne informacije o njihovim obavezama kao trgovaca, kako bi proverili da li elektronsku trgovinu obavljaju u skladu sa zakonom i pravilima dobre prakse.
Priručnik će predstaviti Bojana Amanović Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Sve ono što se razmatra u priručniku predstavlja vašu zakonsku obavezu. Ispunjavanjem ovih obaveza stvarate uslove da vas potrošači dožive kao kredibilnog trgovca, da njihov prvi utisak o vašoj prodavnici bude povoljan, i da što veći broj njih završi uspešno ceo proces i postane vaš potrošač.
Šta možete učiniti dalje kako biste kod potrošača povećali svoj kredibilitet?
Jedan od najčešćih načina koji se u svetu koristi za povećanje kredibiliteta elektronske trgovine je i postavljanje oznaka poverenja.

Šta su oznake poverenja (e-trustmarks) ?

Ovo je tema drugog predavanja na ecommerce meetup-u
Obzirom da je najveća prepreka potrošačima za odluku o kupovini upravo susret sa nepoznatim trgovcem, oznake poverenja su osmišljene kao sredstvo za smanjenje nepoverenja potrošača.
Oznaku poverenja dodeljuju izdavaoci oznake koji pre davanja dozvole trgovcu da oznaku postavi na vebsajtu, vrše detaljan pregled načina na koji obavlja elektronsku trgovinu prema unapred određenim kriterijumima. Ako trgovac i način obavljanja elektronske trgovine zadovolje sve predviđene kriterijume, dodeljuje im se oznaka poverenja koju u vidu slike, logo-a, trgovac postavlja na vebsajt.
Sama činjenica da je neka nezavisna treća strana proverila način poslovanja trgovine putem interneta, njenu legalnost i trgovca koji stoji iza nje daje potrošaču dovoljno elemenata da stekne poverenje i sa više sigurnosti obavi željenu kupovinu.

Da li u Srbiji postoji mogućnost dobijanja oznake poverenja ?
Da. Projekat Razvoj elektronskog poslovanja ( http://eposlovanje.biz ) započeo je proces dodele oznake poverenja u elektronskoj trgovini (E-Trustmark) kao prvu inicijativu za uvođenje E-Trustmark principa i prakse u poslovnu zajednicu Srbije.
Prvih 70-tak domaćih trgovaca koji obavljaju elektronsku trgovinu u ovom trenutku ima dodeljenu oznaku poverenja postavljenu na vebsajtu. E-Trustmark je oznaka, usklađena je sa konceptom evropskim oznaka poverenja.
Sva objašnjenja u vezi projekta E-Trustmark oznake i odgovore na pitanja u vezi procesa sertifikacije i načina na koji kao trgovac možete aplicirati i dobiti sertifikat daće vam Nebojša Đurić iz CReT – Centra za razvoj e-trgovine

U trećem delu ovog prvog druženja biće predstavljeni i noviteti u sistemima naplate na Internetu. Domaćim trgovcima od nedavno je na raspolaganju i sistem naplate koji im omogućava da svojim potrošačima sem klasičnog plaćanja robe po završetku procesa kupovine na sajtu ponude neke nove mogućnosti poput naplate u određenim vremenskim intervalima, pogodan za naplatu članarina ,pretplata ili bilo koju vrstu usluga koja je u toku u određenom vremenskom periodu. Takođe, postoje i drugi modeli poput plaćanja linkom, kada trgovac mailom dostavi potrošaču obračun i link ka stranici za naplatu konkretnog iznosa i sl. Ove i druge novitete koji vam omogućavaju efikasniju organizaciju procesa plaćanja predstaviće kolega Branislav Popović iz EMS Electronic Merchant Services.

Prvih 20 web trgovaca koji se prijave za učešće na meetup-u dobiće po dve besplatne kotizacije za 17. Konferenciju o elektronskoj trgovini i e-poslovanju E-TRGOVINA 2017 koja se održava na Paliću od 26.04.-28.04.

Prijava

Meetup će se održati 5. aprila u 18 časova u beogradskom Startit Centru. Učešće je besplatno, ali je zbog ograničenog broja mesta potrebno da svoje prisustvo prijavite popunjavanjem sledeće forme.

Speed Networking

E-trgovina 2016 u brojkama

400+ Učesnika

predstavnika privrednih organizacija, odlična prilika za networking i razmenu kontakata

60+ Predavača

koji su prezentovali radove, učestvovali u tematskim panelima, radionicama, i razmeni ideja sa učesnicima

3 Dana

programa i pratećih sadržaja u prelepom prolećnom ambijentu Palića

45+ sati

programa video prenosa konferencije i dodatnih sadržaja

Pokrovitelji

Partneri i Sponzori konferencije

  • 1
  • 2
  • 3

Do konferencije je ostalo još

Prijavite se na vreme !

O nama

Najveća konferencija o e-trgovini i e-poslovanju u Srbiji namenjena privredi.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

   

Sledeći događaji

- E-trgovina 2017 - Datum: 26-28.04.2017
- E-trgovina 2018 - Datum: 25-27.04.2018
- E-trgovina 2019 - Datum: 16-18.04.2019